Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT - TH&THCS Đại Sơn

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-vanyen-ptdtbt-th-thcsdaison@edu.viettel.vn